Tag: Vụ khủng bố ở New York

Xây dựng cái gì thay chỗ cho tháp đôi sau vụ khủng bố ở New York ?

Xây dựng cái gì thay chỗ cho tháp đôi sau vụ khủng bố ở New York ?

Một thời từng là biểu tượng tài chính của Mỹ, ngày nay, khi nhắc đến tháp đôi WTC, người ta chỉ còn nhớ tới thảm họa 11/9. Ngày 11/9/2001 không chấm dứt được mong muốn xây dựng những kiến trúc ngày càng cao hơn. Giữa hoang tưởng và thực tiễn, […]