Tag: Vụ án buôn lậu uranium

Thế hệ mới: Những tay buôn lậu Uranium và Plutonium toàn cầu

Thế hệ mới: Những tay buôn lậu Uranium và Plutonium toàn cầu

Nếu tưởng Oleg khintsahov là một thương nhân nhỏ “chân chất hạt bột” và cần cù, chí thú làm ăn bằng cách “lượm bạc cắc” với nghề buôn cá khô thì lầm to.  Tay này là một trong những gương mặt mới trong làng buôn lậu uranium. Điều tra của […]