Tag: Nơi ngã ba biên giới

Nơi ngã ba biên giới – Điểm giao thoa giữa Trung Á và Trung Đông

Nơi ngã ba biên giới - Điểm giao thoa giữa Trung Á và Trung Đông

Nơi đây từng được báo chí phương Tây mô tả là sào huyệt trùm khủng bố quốc tế Bin Laden ẩn nấu và thêu dệt nó như một thung lũng chết… Nơi ngã ba biên giới là điểm giao thoa giữa Trung Á và Trung Đông, là ngã ba của ba […]