Tag: Ngôn ngữ bàn tay

Ý nghĩa ngôn ngữ của bàn tay khác nhau giữa các quốc gia

Ý nghĩa ngôn ngữ của bàn tay khác nhau giữa các quốc gia

Nếu bạn đi du lịch đến những nơi xa lạ, hãy thận trọng! Phiền toái đang đợi bạn nếu bạn không biết tiếng địa phương cũng như ý nghĩa của ngôn ngữ không lời. Đôi khi những cử chỉ tưởng chừng như vô thưởng vô phạt lại gây rắc rối […]