Tag: Kiểu bơi tự do

Hướng dẫn động tác tập nổi người và kỹ thuật bơi tự do đơn giản

Hướng dẫn động tác tập nổi người và kỹ thuật bơi tự do đơn giản

Bơi là sự vận động trong nước, thường không có sự trợ giúp nhân tạo. Bơi là một hoạt động vừa hữu ích vừa có tính giải trí. Bơi thường được sử dụng khi tắm, làm mát, di chuyển, đánh cá, giải trí, luyện tập và thể thao. Bài viết sẽ […]