Tag: Con chuột máy tính và bàn phím

Nâng cấp phần mềm điều khiển chuột máy tính bằng… ánh mắt

Nâng cấp phần mềm điều khiển chuột máy tính bằng... ánh mắt

Thực chất của vấn đề là phần mềm Eye Controlled Interaction (EYCIN) giúp điều khiển con trỏ chuột trên mán hình máy tính thông qua ánh mắt. Hai thiết bị nhập liệu kinh điển cho máy vi tính là bàn phím và con chuột. Với đa số người dùng, chuột […]