Mừng thắng lợi đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mừng thắng lợi đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

Với chủ đề: “Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp trong các ngày 28, 29 và 30/09/2009.

Đại hội có 989 đại biểu chính thức và hơn 300 khách mời. Đại biểu cao tuổi nhất là Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 92 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất là Vũ Thị Xưa, dân tộc Pà Thẻn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Mừng thắng lợi đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1

Trong số khách dự đại hội ngoài các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà cách mạng, nhân sỹ, tri thức lão thành còn có đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đoàn đại biểu Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc; đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba; đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia cùng các vị đại sứ, đại diện của 97 cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Trong các buổi thảo luận tại hội trường và 5 trung tâm chuyên đề của đại hội, các đại biểu đã bày tỏ sự nhất trí về cơ bản với nội dung Báo cáo chính trị, góp thêm nhiều ý kiến và khẳng định: Nhiệm kỳ qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được vun đắp, củng cố và tăng cường. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức của thời kỳ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận các cấp có nhiều thành tựu mới, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém về tổ chức và hoạt động của Mặt trận các cấp trước yêu cầu thực hiện vai trò đại diện cho quyển và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, trong thực hiện phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2004 – 2009; khẳng định vai trò, vị trí và nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng Bí thư yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc hơn nữa tư trưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Bề vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo và phối kết hợp các hoạt động của hệ thống chính trị để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2004-2009, dự kiến nội dung của chương trình hành động của nhiệm kỳ mới đã nhận được hàng chục nghìn lượt ý kiến đóng góp, tập hợp trí tuệ của các tầng lớp trong nhân dân trong quá trình tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về Đại hội. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2009 – 2014 được xác định là:

Mừng thắng lợi đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 2

1. Tầng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

2. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

3. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đại hội đã quyết định phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và những ngày lễ lớn của đất nước năm 2010, thiết thực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, chung sức, chung lòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 355 vị vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII do ông Huỳnh Đảm được tái cử làm Chủ tịch. Đại hội lần thứ 7 đã vinh dự được nhận huân chương vàng quốc gia, huân chương cao quý nhất của Nhà nước trao tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng tại đại hội, trước sức tàn phá của cơn bão số 9 đối với nhân dân nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Ban cứu trợ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định cấp ngay nhiều tỷ đồ̀ng cho các tỉnh trên và kêu gọi nhân dân cả nước cùng chung sức chia sẻ với đổng bào bị lũ lụt. Là thành viên của Mặt trận, Hội Sinh Vật cảnh Việt Nam tích cực hưởng ứng chương trình hành động do đại hội đề ra, thiết thực chào mừng thắng lợi của Đại hội.

Nguồn tổng hợp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *