Category: Văn học

Ý nghĩa biểu trưng của nước trong tục ngữ, thơ ca Việt Nam

Ý nghĩa biểu trưng của nước trong tục ngữ, thơ ca Việt Nam

Quá trình dựng xây đất nước, mở mang bờ cõi của chúng ta có thể nói gắn liền với quá trình “trị thuỷ” mà câu chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là một ví dụ. Theo Từ điển biểu tượng văn hoá thế giới, ý nghĩa tượng trưng của “nước” có […]

Nhà thơ Yến Lan và 4 bài thơ nổi bật trong tập thơ của ông

Nhà thơ Yến Lan và 4 bài thơ nổi bật trong tập thơ của ông

Nhà thơ Yến Lan tên thật Lâm Thanh Lang, sinh ngày 2/3/1916 tại Bình Định. Ông cùng Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Chế Lan Viên là hạt nhân "Trường thơ Bình Định" nôi tiếng thời tiền chiến, được vinh xưng "Bàn Thành tứ hữu". Ngày 5/10/1998 vừa qua, Yến Lan […]

Hỏng cả một bài thơ hay chỉ bởi chép thiếu một cái dấu…

Hỏng cả một bài thơ hay chỉ bởi chép thiếu một cái dấu...

Câu chuyện này có nhiều phiên bản khác nhau đôi chút về tình tiết, và bài thơ trong chuyện cũng khác nhau một ít, nhưng điều này không đáng kể, nhưng chỉ vì chép thiếu một dấu trong bài làm hỏng đã làm hỏng nội dung của bài thơ  Ngày […]

Câu chuyện trầu cau – Lịch sử về nét văn hóa của dân tộc Việt Nam

Câu chuyện trầu cau - Lịch sử về nét văn hóa của dân tộc Việt Nam

“Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Một cư dân, một dân tộc qua ngàn năm (hạt cau đã được tìm thấy trong di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Hòa Bình, cách ngày nay trên dưới một vạn năm) đã hình thành được một thế ứng xử vô củng lịch […]