Category: Chuyện của Sao

Nhà thơ Yến Lan và 4 bài thơ nổi bật trong tập thơ của ông

Nhà thơ Yến Lan và 4 bài thơ nổi bật trong tập thơ của ông

Nhà thơ Yến Lan tên thật Lâm Thanh Lang, sinh ngày 2/3/1916 tại Bình Định. Ông cùng Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Chế Lan Viên là hạt nhân "Trường thơ Bình Định" nôi tiếng thời tiền chiến, được vinh xưng "Bàn Thành tứ hữu". Ngày 5/10/1998 vừa qua, Yến Lan […]