Day: October 2, 2018

10 mỹ nhân chứng minh cho câu “Hồng nhan bạc triệu” là hoàn toàn đúng

10 mỹ nhân chứng minh cho câu “Hồng nhan bạc triệu” là hoàn toàn đúng

Đặc biệt, họ không chỉ biết “khoe thân” hay “õng ẹo” (như quan niệm của một số người) trên các sàn diễn, mà đã lấn cả sang lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. “Tôi không trang điểm để kiếm ít hơn 10.000USD mỗi ngày!” – câu nói của siêu mẫu […]