Day: August 31, 2018

Phong trào chơi lan ở An Giang ngày càng phát triển nở rộ

Phong trào chơi lan ở An Giang ngày càng phát triển nở rộ

Ngày xưa ở các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam do ảnh hưởng của triết học phương Đông và lễ giáo phong kiến, thưởng lan đã đi vào chiều sâu tinh túy. Cùng với Cần Thơ, từ 3 năm nay phong trào chơi lan ở An Giang cũng […]